Terapie logopedică

Ce este logopedia?

Logopedia desemnează specialitatea din medicină care se ocupă de vindecarea și refacerea vocii și a vorbirii.
Are scop educativ, contribuind la formarea individului, sprijinind instituţiile de învăţământ în facilitarea procesului instructiv-educativ. Studiază limbajul, previne tulburările acestuia, creează condiţiile pentru o mai bună adaptare a persoanei la mediu, în vederea integrării acesteia în colectivele din care face parte.

Când ne adresăm logopedului? La ce vârstă?

În cazul în care părinţii sesizează o dificultate de exprimare prezentă la copil, se pot adresa logopedului de la Centrul Labirintul Magic. Pronunţia incorectă sau omisia unor sunete în limbajul curent, repetarea unor cuvinte şi silabe în mod frecvent, vorbirea rapidă ce împiedică înţelegerea mesajului, pronunţia defectuoasă a cuvintelor, vorbire şoptită, vocabular redus, lipsa limbajului expresiv, imposibilitatea de a realiza sarcini simple la cerere sunt tot atâtea motive de a apela la  specialistul în logopedie al centrului Labirintul Magic.

Vârsta recomandată pentru a începe terapia tulburărilor de limbaj este de 3-4 ani. Motivul? Este vârsta limită la care limbajul este structurat şi organizat. Există situaţii în care intervenţia logopedului este imperios necesară înaintea acestei vârste. În cazul în care tulburarea de limbaj apare pe fondul unei alte deficienţe (de auz, de vedere, mintală, afazie infantilă, dizartrie, paralizii de diferite tipuri şi grade, malformaţii ale aparatului fono-articulator, Sindrom Down etc.) vârsta de intervenţie este scăzută, aplicându-se principiul intervenţiei timpurii, pentru a fi evitată apariţia altor complicaţii.

Ce se întămplă la o ședință de logopedie?

Etapele generale ale evaluării logopedice sunt: completarea datelor generale, cunoașterea copilului, implicarea în activități cu scop evaluativ în cadrul cabinetului, completarea fișei logopedice pe baza observațiilor, stabilirea unui diagnostic logopedic, stabilirea unor obiective de urmărit în terapie și completarea planului de intervenție personalizat.

De câte ori mergem la logoped?

Pentru ca intervenția logopedică să fie cat mai eficientă se recomandă două şedinţe săptămânale și exersarea zilnică acasă (dăm teme și materiale de lucru părinților, în funcție de obiectivul fiecărei ședințe).

Dacă nu se exersează acasă rezultatele apar greu, rolul părintelui fiind foarte important în fixarea programului terapeutic indicat de către logoped.

Când se încheie terapia și importanța implicării familiei în terapie

Sigur că terapia cu orice copil înseamnă o terapie și cu familia acestuia și, de cele mai multe ori, logopedul va învăța în primul rând părinții cum să stimuleze adecvat limbajul copiilor, ce măsuri să ia astfel încât să încurajeze copilul să pronunțe (exemplu: se va evita înțelegerea limbajului propriu al copilului – neînțeles de altcineva decât de familie – prin oferirea modelului corect de pronunție și asigurarea faptului că cel mic privește fața/gura celui ce pronunță corect).
Totuși, dacă odată adoptate măsurile indicate, copilul nu vorbește, e nevoie să revenim la control, se realizează o nouă evaluare și se decide conduita ulterioară:

  • fie se produc noi modificări în comportamentul familiei (exemplu: cazuistica avută a demonstrat că odată cu limitarea accesului la tehnologie — tabletă, telefon, laptop, copilul a început ușor-ușor să pronunțe și să vorbească corect);
  • fie acesta intră în terapie cu un specialist, o terapie constantă, săptămânală sau mai frecventă, dacă se impune.