Terapie ABA – Analiza Aplicată a Comportamentului

Ce este terapia comportamentală aplicată (ABA)?

Validată ştiinţific, terapia ABA este cheia înţelegerii comportamentului copiilor cu autism şi a felului în care acesta este influenţat de mediu, – în acest context, comportamentul definind acţiunile şi abilităţile acestora, iar mediul definind influenţele, fizice sau sociale, care ar putea modifica comportamentul.

La Centrul Labirintul Magic terapia comportamentală aplicată se concentrează pe procesul de învăţare şi pe principiile care explică cum se întamplă aceasta, încurajarea prin recompense fiind unul dintre acestea. Atunci când un comportament pozitiv este urmat de un soi de recompensă, şansele ca acel comportament să se repete sunt foarte mari.

Labirintul-Magic-ABA01

Specialiştii centrului Labirintul Magic folosesc materiale şi teste licenţiate pentru evaluare şi terapie cum sunt:

01. ASRS (Autism Spectrum Rating Scales)

Oferă un ghid în stabilirea unui diagnostic, în deciziile care trebuie luate pentru planificarea tratamentului, în monitorizarea răspunsului la intervenţie şi în evaluarea programului în care a fost inclusă persoana cu TSA. ASRS sunt scale construite pentru a măsura comportamente asociate Tulburărilor de Spectru Autist (TSA) apărute în cazul copiilor şi tinerilor cu vârste cuprinse între 2 şi 18 ani.

Labirintul Magic - ASRS

02. NEPSY (Evaluarea neuropsihologică a dezvoltării)

Conține 27 de teste de neuropsihologice, create special pentru copii, pe baza cercetărilor actuale, astfel încât psihologul are la dispoziţie toate scalele necesare pentru evaluarea față în față a copilului, cu scopul de a obţine o evaluare cuprinzătoare. Testele au fost construite special pentru copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani.NEPSY este un instrument care evaluează funcții esențiale ale copilului pentru obținerea de performanţe superioare în domeniul şcolar şi cel extraşcolar. Probele sunt “child-friendly”.

Labirit Magic - Nepsy

03. Kitul ABA

Cuprinde o gamă largă de imagini care corespund programelor de analiză comportamentală aplicată (ABA) şi nivelului terapeutic, respectiv vârstei şi abilităţilor copilului – începator, intermediar, avansat. Setul de materiale aduce suportul necesar stimulării şi dezvoltării abilităţilor cognitive şi verbale.

Labirintul Magic - kit ABA

Ce importanţă are terapia comportamentală aplicată?

O multitudine de studii au demonstrat că tehnicile ABA aduc beneficii substanţiale copiilor cu autism – aceştia învaţă să comunice, sunt mai deschişi spre socializare, se joacă conştient, au grijă de ei însăşi, pot urma programe şcolare normale etc.

Beneficiile terapiei ABA pentru copiii diagnosticaţi cu TSA

În cadrul programelor desfăşurate la Centrul Labirintul Magic, copiii asimilează şi învaţă să aplice anumite comportamente atât în situaţii structurate, cât şi în situaţii nestructurate. Intensitatea acestor programe este, aşadar, deosebit de importantă pentru ca micuţii să înveţe cum să reproducă comportamentele învăţate în situaţiile potrivite.

Potrivit autismspeaks.org, studiile au demonstrat că o parte din copiii care au urmat un program de terapie ABA vreme de cel puţin doi ani comunică mult mai bine, se adaptează mai rapid, sunt mai rezonabili şi mai înţelegători şi, cel mai important, învaţă mult mai usor, astfel că pot urma cursurile unor şcoli normale cu foarte puţin ajutor din partea părinţilor şi a învatatorului. Alţi copii dobândesc abilităţi importante, însă au nevoie de suport adiţional când vine vorba de activitatea şcolară.

Cât durează programul de terapie?

Experţii recomandă ca aceste programe, care au drept scop dobândirea sau consolidarea unei game variate de abilităţi, să înceapă de timpuriu, dinaintea împlinirii vârstei de patru ani, şi că orele de pregătire să ajungă la un total de 25-40 de ore pe săptămână, pe o perioadă de 1-3 ani.

Terapia este un proces continuu de învăţare şi modelare comportamentală. Durata intervenţiei se stabileşte pentru fiecare copil, în mod personalizat, în funcţie de mai mulţi factori: diagnosticul copilului, potenţialul de dezvoltare, vârsta de la care începe terapia, numărul orelor de intervenţie, implicarea familiei şi profesionalismul echipei.

Cum se desfășoară terapia 1-la-1?

Primul pas este cel mai important! Ne cunoaștem, apoi formăm o echipă. Doar împreună, putem să obținem cele mai bune rezultate și să luăm deciziile care să influențeze pozitiv evoluția copiilor.

Următoarea etapă este cea de pre-terapie. Este important să descoperim activităţile preferate şi recompensele care îl bucură pe fiecare copil, pentru că aceste informaţii sunt utilizate pe întreaga perioadă de terapie ca instrumente de sprijin în dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi de comunicare funcţională.

Terapia propriu-zisă are ca obiectiv prioritar construirea relaţiei dintre copil şi terapeut, ceea ce are ca efect consolidarea relaţiei dintre copil şi părinţii lui.Intervenţia terapeutică se desfăşoară după un plan bine structurat, cu cerinţe scurte şi simple, într-un mediu cu puţini factori de distragere a atenţiei, astfel încât fiecare copil să poată învăţa uşor şi eficient. Treptat, mediul de predare este modificat, pregătind trecerea la învăţarea incidentală, orientată spre nevoile şi preferinţele copilului, introducând obiective de învăţare din ce în ce mai variate şi complexe, care conduc în mod natural spre adaptarea copilului la un mediu social nou – grădiniţă, şcoală, grupuri de joacă, comunităţi diverse.

Pe tot parcursul terapiei, urmărim dezvoltarea abilităţilor funcţionale şi generalizarea acestora, obiectivul final fiind independența fiecărui copil.